Categorie Ik wil alles weten

Beheer
Ik wil alles weten

Beheer

Het woord management wordt gebruikt om de groep hooggekwalificeerde medewerkers aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor het aansturen en beheren van de zaken van een bedrijf. De term maakt het ook mogelijk om te verwijzen naar de positie van de algemeen directeur (of manager) van de onderneming, die verschillende functies vervult: interne middelen coördineren, de onderneming vertegenwoordigen tegen derden en de doelen en doelstellingen beheersen.

Lees Verder
Ik wil alles weten

Datamining

Het concept van datamining, vanuit het Engels, wordt in onze taal vaak genoemd als datamining. Het begrip is gekoppeld aan de procedure die wordt uitgevoerd om patronen in een grote hoeveelheid gegevens te detecteren. Het doel van datamining is om bepaalde informatie uit een massa gegevens te extraheren om een ​​structuur te creëren die kan worden begrepen en gebruikt.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Klassieke dans

Klassieke dans, ook wel ballet genoemd, is een soort dans met verschillende technieken en specifieke bewegingen. Ballet is ook de naam die het mogelijk maakt om te verwijzen naar het muziekstuk dat is gecomponeerd om via dans te worden uitgevoerd. Deze dans ontstond tijdens de Renaissance, toen bruiloften en aristocratische evenementen werden gevierd met hofdansers die hun vaardigheden toonden.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Darwinisme

Darwinisme wordt de wetenschappelijke theorie genoemd die veronderstelt dat de evolutie van soorten wordt gegenereerd door de natuurlijke selectie van specimens, die zich voortzet door overerving. De naam van de theorie is afgeleid van Charles Darwin (1809-1882), de Engelse natuuronderzoeker die de theorie ontwikkelde. Darwinisme is verweven in evolutionisme, de doctrine die beweert dat veranderingen in de genetische erfenis van levende wezens door opeenvolgende generaties de biologische diversiteit hebben opgeleverd die op onze planeet bestaat.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Volksdans

Folklore of folklore verwijst naar de overtuigingen, praktijken en gewoonten die traditioneel zijn voor een volk of cultuur. Dit omvat bijvoorbeeld verhalen, ambachten, muziek en dansen. Dans daarentegen is de actie van dansen, dat wil zeggen het uitvoeren van beweging op het ritme van muziek.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Schade aan het milieu

Schade is het gevolg van schade (schade, schade, schade veroorzaken). Milieu is ondertussen het verband met het milieu of specifiek, in sommige gevallen, met het milieu (de natuurlijke omstandigheden rondom een ​​levend wezen). Het idee van milieuschade wordt daarom gebruikt om te verwijzen naar een nadeel van de natuuromstandigheden.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Pijl

De term van het oude Engelse darodh kwam in het Frans als een dard, die vervolgens naar het Spaans ging als een pijl. Het is een wapen dat met de hand wordt gegooid zodat de punt ervan in het doel blijft steken. Vergelijkbaar met een speer, hoewel kleiner in omvang, heeft de pijl een speciaal ontwerp om op een duurzame en stabiele manier in de lucht te blijven.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Dok

De etymologie van het dok leidt ons naar een woord van de Arabische taal dat kan worden vertaald als "fabriekshuis" of "huis van industrie". De term verwijst naar de sector van een haven die een soort kunstmatig gebouwd onderdak heeft om de verankering van schepen te bevorderen en het laden en lossen van goederen te vergemakkelijken.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Datacenter

Het concept van een datacenter, dat kan worden vertaald als een 'datacenter', wordt in de computersector vaak gebruikt om te verwijzen naar de ruimte met de technologische bronnen waarmee een grote hoeveelheid informatie kan worden verwerkt. Deze plaatsen worden ook rekencentrum of computercentrum genoemd.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Morele schade

Een schade is een schade, een nadeel of een achteruitgang. Moraliteit daarentegen is de leer die de regulering van menselijk gedrag beoogt volgens een beoordeling van de handelingen, die volgens hun kenmerken en gevolgen als goed of slecht kunnen worden beschouwd. Het idee van morele schade verwijst in deze context naar een symbolische verwonding die wordt opgelopen door een persoon die zich gekwetst voelt.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Debet

Het eerste wat we gaan doen, is de etymologische oorsprong van de term in kwestie bepalen. In dit geval moeten we vermelden dat het een woord is dat uit het Latijn komt, met name "debitum", dat kan worden vertaald als "schuld" en dat is het resultaat van de som van drie verschillende delen: -Het voorvoegsel "de" , wat "ontbering" of "van boven naar beneden" aangeeft.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Debat

Debat komt van het werkwoord debat (ergens over discussiëren of betwisten) en vermeldt een controverse, discussie of wedstrijd. Bijvoorbeeld: "Laten we dit debat beëindigen en beginnen met acteren," "Als u een debat met mij wilt beginnen, moet u op zoek gaan naar een goed argument," "De moderator beëindigde het debat op het meest conflicterende punt."
Lees Verder
Ik wil alles weten

Ik gewond

Het eerste wat we gaan doen, voordat we volledig ingaan op de betekenis van de betreffende term die ons nu aangaat, is de etymologische oorsprong ervan te ontdekken. In dit geval kunnen we stellen dat het een woord is dat is afgeleid van het Latijn, precies het is het resultaat van de som van verschillende componenten van die taal: -Het zelfstandig naamwoord "damnum", wat synoniem is met "straf" of "veroordeling".
Lees Verder
Ik wil alles weten

Gepast proces

Voordat we volledig ingaan op de betekenis van de term due process, is het noodzakelijk om de etymologische oorsprong te ontdekken van de twee woorden die het vormen: - Ten eerste komt het uit het Latijn. In het bijzonder komt het voort uit het werkwoord "debere", dat kan worden vertaald als "iets van een ander hebben".
Lees Verder
Ik wil alles weten

Gift

Het etymologische pad van gave begint in het Latijnse debĭta, wat zich vertaalt als 'schulden'. Uit dat woord kwam dativum ("donatie"), wat resulteerde in dative. Een geschenk, zoals aangegeven door de Koninklijke Spaanse Academie (RAE) in haar woordenboek, is iets dat gratis wordt geleverd.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Debuut

Het Franse woord Debuut kwam als een debuut naar onze taal. De term verwijst naar de eerste deelname of uitvoering van een persoon aan een bepaalde activiteit. Met andere woorden: het debuut is de eerste keer dat een actie wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld: "Het debuut van de Uruguayaanse spits zal aanstaande dinsdag plaatsvinden," "De jonge Spanjaard presenteerde zijn debuutalbum een ​​jaar geleden," "Gisteren had ik mijn debuut in een bestuur van het bedrijf."
Lees Verder
Ik wil alles weten

Debacle

Om de betekenis van het begrip debacle te kennen, moet allereerst de etymologische oorsprong ervan worden ontdekt. In dit geval kunnen we stellen dat het afkomstig is van het Franse "débacle", dat kan worden vertaald als "ramp" en dat is het resultaat van de som van twee afzonderlijke delen: - Het voorvoegsel "de", dat wordt gebruikt om ontkenning aan te duiden.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Decennium

Het begrip decennium kan aantonen dat het zijn etymologische oorsprong in het Latijn heeft. Daarom is het afgeleid van "decennium" dat op zijn beurt weer uitgaat van het Griekse "dekas", dat kan worden vertaald als "tien". Decennium wordt een periode of fase van tien jaar genoemd. Bijvoorbeeld: "De hippiebeweging was erg populair in de jaren zestig," "Het is tien jaar geleden dat dit team erin is geslaagd een kampioen te worden", "" De conservatieve partij wil ten minste nog een decennium aan de macht blijven. "
Lees Verder
Ik wil alles weten

Plicht

De werkwoordsplicht komt van het Latijnse woord debēre. Het concept verwijst naar het hebben van een bepaalde verplichting. Bijvoorbeeld: "In een noodgeval is het de plicht van een arts om zijn leven te redden, ongeacht wie de gewonde persoon is," "De politieman heeft zijn plicht niet gedaan omdat hij heeft waargenomen hoe een vrouw werd beroofd en niet tussenbeide kwam", "Zorgzaam aan zijn kinderen is de plicht van elke vader. '
Lees Verder
Ik wil alles weten

Decaan

Om de betekenis van de term decaan te kennen, moet eerst de etymologische oorsprong ervan worden ontdekt. In dit geval kunnen we stellen dat het een woord is dat uit het Latijn komt, precies "decanus", dat werd gebruikt om het oudste lid van een gemeenschap te definiëren.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Decaloog

Om de betekenis van de term decaloog te kennen, moeten we eerst de etymologische oorsprong ervan ontdekken. In dit geval kunnen we stellen dat het afkomstig is van het Grieks, precies van "deklogs", dat het resultaat is van de som van twee afzonderlijke delen: -Het woord "deka", dat synoniem is met "tien".
Lees Verder