Aanbevolen Interessante Artikelen

Ik wil alles weten

Fysionomie

Het Griekse woord physognōmonía, door middel van een haplologie (bewerking die bestaat uit het verwijderen van een lettergreep die naast een andere soortgelijke in dezelfde term staat), werd fysiognōmía. Deze term kwam aan in middeleeuwse Latijnse fysiognomie, die in onze taal fysiognomie werd.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Teleurstelling

Het concept van teleurstelling komt van het Latijnse woord late deceptio. De term verwijst naar het leed of de angst ervaren van een hoax of verraad. Bijvoorbeeld: "Ik kan niet geloven dat je tegen me hebt gelogen: ik voel een grote teleurstelling", "Na oplichting door mijn zwager was een teleurstelling omdat ik hem vertrouwde", "Wat een teleurstelling!"
Lees Verder
Ik wil alles weten

Afzweren

Het Latijnse woord abiurāre kwam als afkorting in het Spaans. Dit werkwoord verwijst naar het ontkennen, intrekken, teniet doen of negeren van een gedachte, credo of geloof dat eerder werd verdedigd of beleden. De persoon die zijn religie afzweert of ontkent, wordt gekwalificeerd als afvallige door de gelovige van het geloof dat hij heeft verlaten.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Tachycardie

Het wordt snelle hartslagtachycardie genoemd. Om daarom te begrijpen wat tachycardie is, is het essentieel om basisnoties te hebben over de werking van het hart. Dit orgaan trekt samen en verwijt om het bloed te pompen dat door het lichaam circuleert. Deze weeën en dilataties treden op met een bepaald ritme: dat wil zeggen dat het hart samentrekt en vervolgens een bepaald aantal keren per minuut uitzet.
Lees Verder
Ik wil alles weten

Opruiming

Laten we, voordat we de betekenis van de term clear volledig ingaan, de etymologische oorsprong ervan kennen. Concreet kunnen we vaststellen dat dit het resultaat is van de som van twee afzonderlijke delen: -Het Latijnse voorvoegsel 'des', wat 'investering van de actie' betekent. -Het Franse werkwoord "monter", wat synoniem is met "omhoog".
Lees Verder
Ik wil alles weten

Wapen

Een wapen is een instrument of hulpmiddel waarmee aanvallen of verdedigen mogelijk is. Meestal verwijst de term naar fysiek uiterlijk, omdat een wapen een andere persoon fysiek kan verwonden of zelfs kan doden. In figuurlijke zin wordt het idee van een wapen echter vaak gebruikt om te verwijzen naar verbale agressie of degenen die de ander emotioneel proberen te beïnvloeden: "Je mond is een wapen dat de mensen om je heen pijn doet."
Lees Verder